Szpital w Poznaniu

Szpital w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu – blok operacyjny


Ściany osłonowe wykonano przy pomocy paneli poliwęglanowych mocowanych do aluminiowych profili wsporczych. Mury budynku ocieplono wełna mineralną. Przezierne płyty przepuszczają wystarczającą ilość światła słonecznego do oświetlenie osłoniętych pomieszczeń, co pozwoliło na stworzenie jednorodnej powłoki zewnętrznej.

Pawilon Nowa Gazownia

Pawilon Nowa Gazownia

Budynek jest architektonicznym nawiązaniem do wnętrz jednej z hal Starej Gazowni, o której kompleksową rewitalizację czynią starania artyści, animatorzy kultury i władze miasta. Zbudowany w 2011 roku obiekt przez ostatnie lata był areną koncertów, spektakli, wernisaży, ale też dyskusji – między innymi w formie konsultacji społecznych na temat przyszłości pawilonu. Więcej o pawilonie na www.pawilon.org.

Elewację budynku wykonano z płyt poliwęglanowych gr. 16mm w kolorze ICE z powłoką High Protection w celu zapewnienia jeszcze lepszej odporności płyty na ewentualne zarysowania. Płyty łączone są na zewnętrznej powierzchni elewacji zatrzaskowymi profilami poliwęglanowymi.

Pawilon Nowa Gazownia

Pawilon Nowa Gazownia

Pawilon Nowa Gazownia

BLUM

Blum – centrum logistyczne

Przezierna fasada


W elewacji wykorzystano system kaset Danpatherm. Profile aluminiowe ukryte panelami poliwęglanowymi nadają im odpowiednią sztywność. Duża wytrzymałość kaset pozwala na rozrzedzenie elementów konstrukcji co w efekcie pozytywnie wpływa na końcowy wygląd fasady. System Danpatherm K12 pozwolił na uzyskanie bardzo dobrego współczynnika przenikania ciepła dla tak dużej elewacji – 0,52W/m2K. Jednocześnie zapewnił optymalne doświetlenie hali montażowej w ciągu dnia.