Pasma świetlne dachowe

Pasma świetlne to elementy w konstrukcji obiektów budowlanych montowane w połaciach dachowych w celu doświetlenia wnętrz. Dodatkowo w przypadku niektórych obiektów pasma świetlne dachowe mogą działać również jako dodatkowy system naturalnego przewietrzania lub oddymiania przestrzeni. Taka funkcja jest przydatna w przypadku pasm z zamontowanymi klapami dymowymi.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. pasma świetlne muszą spełniać określone w przepisach wymagania techniczne i lokalizacyjne. Zgodnie z tymi rozporządzeniami pasma świetlne mogą być montowane w dachach płaskich, ewentualnie również w przypadku dachów o niewielkim nachyleniu (ok. 15°).

Specyfika pasm świetlnych

Na podstawie kształtu konstrukcji możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje pasm świetlnych: łukowe, trójkątne i piramidalne. Każda konstrukcja składa się z podstawy i szkieletu. Szkielet zbudowany jest z profili aluminiowych. Pasma świetlne mogą być wykonane również z poliwęglanu litego, komorowego przezroczystego lub mlecznego. Wypełnieniem pasm może być SRO (słabo rozprzestrzeniający okien) lub NRO (nierozprzestrzeniający ognia). Oba te wypełnienia montowane są na podstawach stalowych ocynkowanych prostych. Dodatkowo pasma mogą być uzupełnione o klapy przewietrzające lub dymowe, które służą do wentylowania pomieszczeń. Dodatkowo mogą one również odprowadzać gaz i dym w przypadku ewentualnego pożaru. Pasma mogą mieć różną długość, w zależności od specyfiki konstrukcji budynku. Z kolei w przypadku szerokości maksymalna wartość to 6 metrów.

Pasma świetlne stosowane są przede wszystkim w celu doświetlenia światłem naturalnych dużych obiektów, takich jak m.in. hale produkcyjne i handlowe, magazyny, wiaty oraz inne obiekty, w których pełnią funkcję dodatkowego źródła oświetlenia. Zapewniają optymalne doświetlenie budynku wewnątrz przy jednoczesnej redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej. Mogą być zastosowane na dachach krytych papą, membraną lub płytami warstwowymi.