właz dachowy

Główne elementy dachu to jego konstrukcja nośna, zastosowane pokrycie oraz warstwa termoizolacyjna, które chronią budynek przed czynnikami zewnętrznymi. Dach musi jednak również zostać wyposażony w wiele instalacji i urządzeń związanych z eksploatacją całego obiektu. Będzie ich szczególnie dużo w przypadku dachu na budynku przemysłowym lub komercyjnym. Konieczne będą zwykle m.in. wyloty systemu wentylacyjnego lub kominowego, filtry odpylające czy urządzenia klimatyzacyjne. Elementy tego typu wymagają jednak zapewnienia możliwości okresowego dostępu – w każdym obiekcie potrzebny więc będzie wyłaz dachowy. Przekonajmy się, czym jest i jakim wymogom powinien odpowiadać.

Czym jest wyłaz dachowy?

Wyłaz dachowy to pokrywa umieszczana w strukturze dachu, która przechodzi przez warstwę docieplającą i pokrycie. Zadaniem wyłazu jest umożliwienie szybkiego dotarcia na dach w razie potrzeby wykonania prac remontowo-konserwacyjnych, kontroli stanu pokrycia lub naprawy czy obsługi znajdujących się na nim instalacji. Wyłaz jest też używany do wchodzenia na dach w celu jego odśnieżenia lub czyszczenia systemu odwadniającego. Wyłazy dachowe mogą mieć różną konstrukcję. Zwykle jest to rodzaj klapy, która jest odpowiednio uszczelniona i otwierana w razie potrzeby. Funkcję wyłazów mogą też pełnić okna dachowe albo świetliki otwierane – takie rozwiązanie zapewnia dodatkowe doświetlanie pomieszczeń.

Co jest ważne przy montażu wyłazu dachowego?

Wyłaz dachowy musi gwarantować odpowiednią szczelność oraz zapobiegać ucieczce ciepła z wnętrza budynku. W przypadku wykorzystywania w tej roli świetlików otwieranych sytuacja jest o tyle prosta, że za właściwe osadzenie wyłazu odpowiada użyta podstawa dachowa, której konstrukcja jest prawidłowo zaprojektowana tak, by możliwe było zachowanie pożądanej termoizolacyjności. Plusem będzie też wykorzystywanie w takich rozwiązaniach siłowników, które pomagają w otwarciu wyłazu w razie potrzeby. Możliwe jest też stosowanie klasycznego otwierania ręcznego ze sprężynami gazowymi podtrzymującymi pokrywę.