Szpital w Poznaniu

  • Lokalizacja

    Poznań, ul. Juraszów 7/19

  • Materiał

    Danpalon DP16MC, poliwęglan mleczny

Szpital Wojewódzki w Poznaniu – blok operacyjny


Ściany osłonowe wykonano przy pomocy paneli poliwęglanowych mocowanych do aluminiowych profili wsporczych. Mury budynku ocieplono wełna mineralną. Przezierne płyty przepuszczają wystarczającą ilość światła słonecznego do oświetlenie osłoniętych pomieszczeń, co pozwoliło na stworzenie jednorodnej powłoki zewnętrznej.